Hejja och Igor

Hejja och Igor

 

e. Silogården’s Igor SE52332/2013
u. Hejja De La Cite Des Comtes SE50713/2012  

Födda: 2016-06-23

Marley MR Nelson Milo Mirox Miro Mara Mejja Minerva Missi Minnie Mingla Morra
HD/ED
MH  skott 1  skott 1  skott 1  skott 1  skott 1  skott 1
Korning
Utställning Exellent, CK, CACIB, BIR VG Exellent, CK, BIR
Lydnad
Rallylydnad
Bruks
Titlar
Övrigt  Enkelsporre Export Norge
En enkelsporre
Export Norge Export Norge